ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 5 : ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

หัวข้อ : "จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รำลึก 100 ปี ชาตกาล สืบสานปณิธาน

วาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หนึ่งในบุคลคลต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีคณูประการต่อประเทศไทยอย่างยิ่งค่ะ เนชั่นบันเทิง ชวนคุณผู้ชมติดตาม สารคดีชุดพิเศษ

วิดีทัศน์ประวัติ ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วิดีทัศน์นี้จะนำคุณกลับไปเรียนรู้ชีวประวัติของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต และการทำงาน ซึ่งสิ่งที่ท่านได้อุทิศให้กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประเทศ มีผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบทตลอดจนระบบการศึกษาของไทย

Load More